Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Особовий склад кафедриЗавідувач кафедри


Мішура Юлія Степанівна, професор, доктор фізико-математичних наук (функціональні граничні теореми для випадкових полів; теорія мартингалів, стохастичне інтегрування; стохастичне числення з дробовим броунівським рухом; фінансова математика; теорія багатопараметричних випадкових процесів)Професори


Козаченко Юрій Васильович, професор, доктор фізико-математичних наук (випадкові процеси і поля із значеннями в функціональних просторах, статистичне моделювання випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Майборода Ростислав Євгенович, професор, доктор фізико-математичних наук (статистика випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Моклячук Михайло Павлович, професор, доктор фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів і полів, оптимізаційні задачі в теорії стохастичних процесів, моделювання у фінансовій математиці, прикладна статистика)
Шевченко Георгій Михайлович, професор, доктор фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, дробовий броунівський рух, дробові та мультидробові процеси й поля, фінансова математика, статистика випадкових процесів і полів)Доценти та асистенти


Борисенко Олександр Данилович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія стохастичних диференціальних рівнянь, актуарна та фінансова математика, комп'ютерне моделювання в фінансовій математиці, комп'ютерна статистика)
Голомозий Віталій Вікторович, асистент, кандидат фізико-математичних наук (стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова)
Зубченко Володимир Петрович, асистент, кандидат фізико-математичних наук (дослідження стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами, стохастичних моделей відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці)
Ральченко Костянтин Володимирович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (дробові й мультидробові випадкові процеси та поля)
Яневич Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів, простори Орліча)Науково-дослідницька частина


Боднарчук Ірина Миколаївна, молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, загальні стохастичні міри)
Моклячук Тетяна, інженер НДЛ, кандидат економічних наук
Рагуліна Олена Юріївна, молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (актуарна та фінансова математика, статистика)
Сахно Людмила Михайлівна, Завідуюча лабораторією, доктор фізико-математичних наук (граничні теореми в теорії випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Шкляр Сергій Володимирович, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних)Інженери

Лаборанти

Запрошені професори


Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних наук
Кнопова Вікторія Павлівна, доктор фізико-математичних наук
Ямненко Ростислав Євгенійович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (субгаусівські випадкові проціси та їх застосування у теорії черг та фінансовій математиці)Аспіранти


Гопкало Ольга Михайлівна, Тема: Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових процесів. Науковий керівник проф. Козаченко Ю.В.
Железняк Ганна, Тема: Точки екстремумів ентропійних функціоналів. Науковий керівник: проф. Мішура Ю.С.
Логвіненко Станіслав Станіславович, Тема: Статистичне оцінювання параметрів у моделях з дробовим броунівським рухом. Науковий керівник проф. Мішура Ю.С.
Мірошниченко Віталій, Тема: Регресійний аналіз за спостереженнями з суміші. Науковий керівник: проф. Майборода Р.Є.
Чернова Оксана, Тема: Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса з пропорційними ризиками та похибками вимірювання. Наук. керівник: проф. Кукуш О.Г.Докторанти


Василик Ольга Іванівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (випадкові процеси і поля зі значеннями в функціональних просторах, статистичне моделювання випадкових процесів і полів, методи вибіркових обстежень)