Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Особовий склад кафедриЗавідувач кафедри


Мішура Юлія Степанівна, професор, доктор фізико-математичних наук (функціональні граничні теореми для випадкових полів; теорія мартингалів, стохастичне інтегрування; стохастичне числення з дробовим броунівським рухом; фінансова математика; теорія багатопараметричних випадкових процесів)Професори


Козаченко Юрій Васильович, професор, доктор фізико-математичних наук (випадкові процеси і поля із значеннями в функціональних просторах, статистичне моделювання випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Майборода Ростислав Євгенович, професор, доктор фізико-математичних наук (статистика випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Моклячук Михайло Павлович, професор, доктор фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів і полів, оптимізаційні задачі в теорії стохастичних процесів, моделювання у фінансовій математиці, прикладна статистика)
Шевченко Георгій Михайлович, професор, доктор фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, дробовий броунівський рух, дробові та мультидробові процеси й поля, фінансова математика, статистика випадкових процесів і полів)Доценти та асистенти


Борисенко Олександр Данилович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія стохастичних диференціальних рівнянь, актуарна та фінансова математика, комп'ютерне моделювання в фінансовій математиці, комп'ютерна статистика)
Голомозий Віталій Вікторович, асистент, кандидат фізико-математичних наук (стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова)
Яневич Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів, простори Орліча)Науково-дослідницька частина


Рагуліна Олена Юріївна, молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (актуарна та фінансова математика, статистика)
Сахно Людмила Михайлівна, Завідуюча лабораторією, доктор фізико-математичних наук (граничні теореми в теорії випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Шкляр Сергій Володимирович, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних)Інженери


Боднарчук Ірина Миколаївна, інженер-математик I категорії (стохастичні диференціальні рівняння, загальні стохастичні міри)
Зубченко Володимир Петрович, провідний інженер-математик, кандидат фізико-математичних наук (дослідження стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами, стохастичних моделей відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці)
Моклячук Тетяна, ІнженерЛаборанти

Запрошені професори


Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних наук
Кнопова Вікторія Павлівна, доктор фізико-математичних наук
Кулик Олексій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу
Ямненко Ростислав Євгенійович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (субгаусівські випадкові проціси та їх застосування у теорії черг та фінансовій математиці)Аспіранти


Бучак Христина, Тема: Застосування дробового числення для моделювання та оцінювання випадкових процесів. Наук. керівник: проф. Мішура Ю.С.
Мунчак Євгенія, Тема: Функціональні граничні теореми та їх застосування до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом. Наук. керівник: проф. Мішура Ю.С.
Панін Євгеній, Тема: Застосування теорії фі-субгауссових процесів до диференціальних рівнянь з випадковими факторами. Наук. керівник: проф. Козаченко Ю.В.
Пригара Лариса, Тема: Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розподілу. Наук. керівник: проф. Шевченко Г.М.
Чернова Оксана, Тема: Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса з пропорційними ризиками та похибками вимірювання. Наук. керівник: проф. Кукуш О.Г.Докторанти


Василик Ольга Іванівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (випадкові процеси і поля зі значеннями в функціональних просторах, статистичне моделювання випадкових процесів і полів, методи вибіркових обстежень)
Ральченко Костянтин Володимирович, кандидат фізико-математичних наук (дробові й мультидробові випадкові процеси та поля)