ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЦЕНТР


Економіко-математичний центр є громадською неприбутковою організацією. Його було засновано в лютому 1996 року провідними українськими експертами в галузі прикладної математики та статистики, котрі працюють в системі вищої освіти та Національній академії наук України. Мета ЕМЦ – сприяти розвитку освіти та дослідницької роботи у галузі аналітичних та статистичних методів в економіці та фінансових дисциплінах, менеджменті, соціальних та політичних науках, зокрема політології, соціології, психології, педагогіці, біомедицині, екології, теорії передачі інформації й в інших природничих науках, які досі недостатньо представлені в Україні.

Серед членів організації 6 членів та членів-кореспондентів Національної академії наук України, 18 докторів наук та професорів, 29 викладачів вищих навчальних закладів та кандидатів наук тощо. Реформування системи освіти України за умов економічних, соціальних та політичних трансформацій суспільства є однією з головних цілей центру. Зокрема, центром був розроблений довгостроковий проект розвитку математичної та статистичної освіти в Україні. На його основі було розроблено нові спеціалізації, створено плани та програми. Центр сприяє створенню відповідних економічних, математичних та статистичних кафедр у провідних університетах України (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одеса тощо).

Центр взяв участь в організації та проведенні трьох Міжнародних та трьох українських конференцій, присвячених проблемам статистики, економіки та математичної освіти. Група співробітників центру працює над спільним Європейським проектом TEMPUS IB-JEP-25054-2004 "Training Center for Actuaries and Financial Analysts", відповідно до програми TACIS.

Центр має систему наукових та освітніх зв’язків із рядом освітніх центрів та університетів США, Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Австралії, Угорщини, Польщі та деяких інших країн.

Центр співробітничає із Академією педагогічних наук, Інститутом педагогіки, провідними освітніми установами України та інститутами Національної академії наук України.